Najave i novosti

RADIONICA ZA PROMOCIJU INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

U četvrtak, 21. travnja 2016. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije održana je Radionica u sklopu Projekta razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske.

Pozdravni govor svim sudionicima Radionice, govoreći o značaju putničkog prijevoza i njegovu napretku implementacijom tehnologije integriranog putničkog prijevoza, održao je župan Matija Posavec. Uvod u Radionicu, objašnjavajući problematiku postojećeg stanja putničkog prijevoza i prometa u cjelini na području regije Sjeverna Hrvatska te tehnološkim rješenjima za poboljšanje stanja, održan je od strane privremenog pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, ujedno i koordinatora Projekta za Međimursku županiju, Darka Radanovića.

Međimurska županija u suradnji sa Koprivničko-križevačkom županijom, kao projektni partneri i Varaždinskom županijom kao vodećim partnerom, provode Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske čiji je cilj izrada Master plana. Spomenuti dokument temelj je za uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika (IPP) i intermodalnog prijevoza tereta (IPT) na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

Master plan će pružiti izravno strateško uporište za sve buduće prometne projekte, ubrzati pripremu prometnih projekata u obuhvatu Master plana i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz EU fondova. Master plan regije sjeverne Hrvatske će se u budućnosti oslanjati na Master planove ostalih regija što će doprinjeti integriranom sustavu javnog putničkog prijevoza Republike Hrvatske uključujući sve vidove prijevoza (željeznički, cestovni, vodeni) i podrazumijevajući njihovo povezivanje s najjednostavnijim oblicima mobilnosti koje građani također preferiraju, kao što su vožnja biciklom i pješačenje. To će doprinjeti optimalnom, gospodarski prihvatljivom, održivom te društveno i ekološki prihvatljivom javnom putničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj sa sustavom jedinstvenog tarifiranja istog (jedinstvene karte za sve povezane vidove prijevoza). Nastavak Projekta predviđa slične tehnološke postupke i u teretnom prijevozu – intermodalni prijevoz tereta.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program „Promet“ 2007. – 2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost Projekta iznosti 5.199.537,50 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Projekta sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) potpisan je 05.05.2015. godine, a razdoblje provedbe Projekta (prihvatljivost troškova) je od 01.08.2014. do 30.09.2016. godine. Sufinanciranje od strane MPPI-a iznosi 85% dok preostali dio sufinanciraju tri županije – partneri na Projektu. Od ukupnog iznosa sufinanciranja od strane županija – partnera na Projektu, 60 % se dodatno sufinancira sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Cilj ove Radionice je promovirati i prikazati široj javnosti društveno prihvatljiv integrirani putnički prijevoz, njegovu ekonomsku i društvenu neophodnost te da je samim time preduvjet za daljnji gospodarski i socijalni rast Međimurske županije, regije sjeverne Hrvatske i Republike Hrvatske te ukupnog društva u cjelini.

Radionici je prisustvovao veliki broj zainteresiranih i neposredno ili posredno uključenih u Projekt. Bili su prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici institucija čije djelovanje je usko vezano uz putnički prijevoz i sigurnost prometa na cestama (PU Međimurska, Centar za vozila Hrvatske, autoškole sa područja Međimurske županije, Auto klub Čakovec, Županijska uprava za ceste, Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Obrtničke komore Međimurske županije, Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Čakovec, predstavnici županijskih razvojnih agencija – REDEA i Međimurska energetska agencija, predstavnici privatnih pravnih osoba uključenih u obavljanje putničkog prijevoza – RUDI-EXPRESS, Jakopić d.o.o.) te je i time naglašena važnost samog Projekta. 

Međimurska županija sa partnerima; Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom, sa područja regije Sjeverne Hrvatske, iskazale su se kao predvodnici u osmišljavanju i budućoj implementaciji najnovijih organizacijsko – tehnoloških saznanja u putničkom, a u kasnijoj fazi i multimodalnom prijevozu tereta, doprinoseći općedruštvenim interesima.

Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.