Najave i novosti

RADIONICA ZA PROMOCIJU INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

U četvrtak, 07. travnja 2016. godine u županijskoj palači Varaždinske županije održana je radionica u sklopu Projekta razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program Promet 2007. – 2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85%, dok ostatak od 15% osiguravaju partneri na projektu, svaki sa po 5%. Ukupna vrijednost projekta je 5.199.537,50 HRK, a traje do 30. rujna 2016. godine. 

Cilj projekta je izrada Master plana integriranog prijevoza putnika, koji će dati prijedloge za povećanje učinkovitosti prometa u odnosu na postojeće modele. Samim projektom se kroz izradu Master plana integriranog prijevoza putnika stvara temelj uspostave sustava integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta. Projektom se želi pridonijeti stvaranju održivog, djelotvornog, sigurnog i učinkovitog prometnog sustava sjeverne Hrvatske, kojeg trenutačno karakterizira nedostatak poprečne povezanosti, loša biciklistička infrastruktura, nekontroliran rast individualnog transporta, nezadovoljavajuće stanje javnog prijevoza i prometna zagušenja.

Opći cilj ovog Projekta je prikazati potrebu i održivost uvođenja integriranog prijevoza putnika na području regije sjeverne Hrvatske koju čine tri županije – Varaždinska, Međimurska te Koprivničko-križevačka županija. 

Radionici su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave te institucije i privatnici čija je domena poslovanja vezana uz promet ili utječe na njihovo poslovanje. Prisutni su upoznati sa samim projektom, partnerima te očekivanim rezultatima. Također, ukazana je važnost kvalitetne izrade ovog dokumenta, iz razloga jer se njime postavljaju novi temelji daljnji razvoj prometa, a upravo kvalitetan prometni razvoj, kao jedna od grana gospodarstva, može biti pretpostavka za gospodarski razvoj regije i pridonijeti povećanju kvalitete života ljudi na ovom području. 

Radionice za promociju koncepta integriranog prijevoza putnika će se održati i u Koprivničko-križevačkoj županiji, 18.04.2016. te u Međimurskoj županiji, 21.04.2016. godine.

Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.