Najave i novosti

FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA

Varaždinska županija je Projekt razvoja IPP i IPT na području regije sjeverne Hrvatske prijavila na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu objavljen od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Naš zahtjev za dodjelu sredstava navedenog Fonda je zadovoljio sve kriterije propisane pozivom te je odabran za sufinanciranje.

Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik, u ovom slučaju Varaždinska županija, dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projektom. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora iznose 779.930,62 HRK, što znači da će sufinanciranje iz Fonda biti odobreno u maksimalnom iznosu do 467.958,37 HRK, odnosno 60% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. 

Realizacija odobrenih sredstava utvrdit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda kojeg će Varaždinska županija sklopiti sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.