Što podrazumijeva Integrirani prijevoz putnika?

Integrirani prijevoz putnika

 • Javni prijevoz u kojem su sva vozila objedinjena u zajednički sustav prijevoza putnika u određenoj regiji
 • Za sve linije javnog prijevoza (vlakove, autobuse, tramvaje, brodove…) vrijede jedinstvene (zajedničke) karte na području cijele regije
 • Temelji se na razvijenim i optimalnim sustavima JP-a kojeg koriste razvijene zemlje Europske Unije i svijeta
 • Sustav najčešće koristi taktne vozne redove, odnosno polasci sa svakog stajališta su u pravilnim vremenskim razmacima sa lakim i brzim presjedanjem
 • Kralježnicu sustava čine tračnički sustavi (vlakovi, tramvaji…) zbog svojih ekoloških, energetskih i infrastrukturnih prednosti.
Ostala vozila javnog prijevoza (autobusi) služe kao pritoci tračničkim sustavima i tako koriste svoje velike prednosti na kratkim relacijama

Prednosti Integriranog javnog prijevoza

Za korisnike - putnike

 • Veliki broj linija
 • Povećanje mobilnosti
 • Jedinstvena prijevozna karta
 • Bolja kvaliteta življenja

Za lokalnu upravu

 • Optimalne subvencije
 • Kvalitetno poslovno planiranje
 • Jeftinije održavanje prometnica
 • Besplatan prijevoz učenika

Za prijevoznike

 • Dugoročno planiranje
 • Održivo poslovanje
 • Više putnika i prihoda

Za gospodarstvo

 • Mobilnost radne snage
 • Povećanje prihoda
 • Povećanje BND-a

Ciljane skupine

 • JLRS-i (3 županije, 66 općina i 12 gradova) – optimizacija troškova sufinanciranja prijevoza učenika od doma do škole, poslodavcima olakšati poslovanje eliminiranjem troškova osiguravanja vlastitih prijevoznih linija za zaposlenike, a svim radnicima omogućiti uštedu vremena provedenog na putu,
 • tri Županijske uprave za ceste – optimalizacija infrastrukture za prijevoz putnika usklađivanjem cestovnog prijevoza s drugim vidovima prijevoza putnika, odnosno za stvaranjem točaka integracije,
 • javni i privatni pružatelji usluge prijevoza putnika – uključivanje u procese planiranja i realizacije sustava integriranog prijevoza putnika u svrhu zaštite i ostvarenja svojih interesa,
 • predstavnici neprofitnih organizacija - uključivanje u projekt kako bi socijalni i okolišni čimbenici bili uzeti u obzir prilikom planiranja i provedbe projekta.
Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.