Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske

Ciljevi projekta izrade Master plana:

 • Projektom će se pridonijeti stvaranju održivog, djelotvornog , sigurnog i učinkovitog prometnog sustava sjeverne Hrvatske, koji trenutačno karakterizira nedostatak poprečne povezanosti, loša biciklistička infrastruktura, nekontroliran rast individualnog transporta, nezadovoljavajuće stanje javnog prijevoza i prometna zagušenja.
 • Projekt će doprinijeti rješavanju navedenih problemskih situacija upravo izradom Master plana uvođenja integriranog prijevoza putnika na području sjeverne Hrvatske koji će ponuditi optimalne modele sustava prijevoza putnika na projektnom području
 • Svrha izrade Master plana je izrada stručnih podloga neophodnih za uspostavu integriranog prijevoza putnika, zajedničke tarife i zajedničkih voznih karata na području županija.
 • Master plan mora dati rješenja za povezivanje javnim prijevozom: gradova i općina unutar županije, naznačiti mogućnosti povezivanja Županija sa susjednim županijama, posebice gradom Zagrebom i pograničnim regijama u susjednim državama
 • Posebnu pažnju potrebno je posvetiti dnevnim migracijama učenika osnovnih i srednjih škola, studenata te radnika kao i povezivanju javnog prijevoza s najjednostavnijim oblicima mobilnosti kao što su vožnja biciklom i pješačenje
 • Master plan se izrađuje za razdoblje 2015. – 2027. godine, sa posebnim naglaskom na razdoblje 2016. – 2020.
 • Vrijednost projekata koje bi Master plan pokrivao procijenjena je na 80 do 100 milijuna eura

Projektne aktivnosti

Izrada Master plana za integrirani prijevoz putnika
Promidžba i vidljivost:
 • izrada priručnika grafičkih standarda kako bi se osigurao dosljedni vizualni izgled projekta,
 • izrada promotivnih materijala (letci, brošure, roll-up, video, web…),
 • organiziranje početne konferencije projekta,
 • organiziranje radionica za promociju koncepta integriranog prijevoza putnika,
 • organiziranje završne konferencije projekta.
Upravljanje projektom i administracija:
 • izrada prednatječajne dokumentacije za izradu Master plana,
 • formiranje projektnih timova,
 • organiziranje koordinacijskih sastanaka središnjeg projektnog tima,
 • provedba odabira vanjske usluge upravljanja projektom.

Vrijednost i sufinanciranje projekta

Ukupna vrijednost Projekta: 5.199.537,50 HRK

Trajanje projekta: 01.08.2014. - 30.09.2017.

Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program „Promet“ 2007.-2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancira projekt u iznosu 85% ukupno prihvatljivih troškova, dok preostali dio sufinanciraju tri županije – partneri na projektu.
NOSITELJ PROJEKTA

Varaždinska županija
Franjevački trg 7
42000 Varaždin
www.varazdinska-zupanija.hr

PROJEKTNI PARTNERI

Međimurska županija
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
www.medjimurska-zupanija.hr

Koprivničko-križevačka županija
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
www.kckzz.hr

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Varaždinska županija
Franjevački trg 7
42000 Varaždin
Petra Martak, koordinator Varaždinske županije
Tel: 042/390-533
E-mail: petra.martak@vzz.hr
www.varazdinska-zupanija.hr

Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.