INFORMACIJE O PROJEKTU

NOSITELJ PROJEKTA

Varaždinska županija
Franjevački trg 7
42000 Varaždin
www.varazdinska-zupanija.hr

Kontakt osoba:
Petra Martak, koordinator Varaždinske županije
Tel: +385 42 390 533
Fax: +385 42 210 606
E-mail: petra.martak@vzz.hr
www.varazdinska-zupanija.hr
PROJEKTNI PARTNERI

Međimurska županija
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
www.medjimurska-zupanija.hr

Koprivničko-križevačka županija
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
www.kckzz.hr

UPRAVLJAČKO TIJELO

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Uprava za EU fondove
www.mppi.hr,  www.promet-eufondovi.hr
E-mail: fondovi@mppi.hr
KOORDINACIJSKO TIJELO

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije
http://www.mrrfeu.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt obrazacUlaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.