INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA - REGIJA SJEVERNA HRVATSKA

Tri županije – jedan prometni sustav!

Varaždinska, Međimurska i Koprivničko – križevačka županija su 23. travnja 2014. godine sklopile Sporazum o partnerstvu na temelju kojeg zajednički rade na "Projektu razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske".

Mobilnost građana od ključnog je značaja za održivi gospodarski razvoj, a Projektom se želi omogućiti bolju mobilnost u regiji koja je već sada gospodarski napredna te ulaže u razvoj sustava obrazovanja i želi biti regija u kojoj mjesto stanovanja nije ograničavajući čimbenik u poslovanju, intelektualnom razvoju, kao ni u karijeri, tako i u privatnom životu.

Zašto integrirati prijevoz putnika?

Postizanje urbane i regionalne mobilnosti jedan je od najvažnijih ciljeva zemalja članica EU pri kreiranju prometne politike, a zahtijeva multidisciplinaran pristup i suradnju svih dionika. Kako je uspješan prijelaz prema održivom obliku gradske i regionalne mobilnosti i dalje velik izazov gradovima širom EU, lokalna i regionalna tijela trebaju potporu za rješavanje nepovoljnih gospodarskih, ekoloških i društvenih posljedica koje se povezuju s današnjim modelima mobilnosti. Strategijom Europa 2020., za pametan i održiv rast istaknuta je važnost osuvremenjenog i održivog prometnog sustava za budući razvoj EU i naglašena je potreba bavljenja gradskim i prigradskim aspektom prometa. Nažalost, širom EU postoje znatne razlike: između nekoliko naprednih europskih gradova i regija i većine koja za njima kaska, sve je veći „jaz gradske i regionalne mobilnosti”. U cilju smanjenja tih razlika i ostvarivanja sustavnih poboljšanja u prometnom sektoru, potrebni su zajednički napori javnih sudionika na svim razinama vlasti, kao i sudjelovanje privatnog sektora.
Ulaganje u budućnost

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
/ Sadržaj ove publikacije je odgovornost Varaždinske županije.